Privacy

Het privacybeleid van Kippendeur.nl is gebaseerd op de algemene verordening gegevens-bescherming (AVG). De AVG, ook wel bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR), vervangt vanaf 25 mei 2018 onze Nederlandse privacywet: de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De AVG geldt straks voor alle lidstaten van de Europese Unie.

Inhoud

 1. Over ons privacybeleid
 2. Over de gegevensverwerking
  2a. Welke persoongegevens worden verzameld
  2b. Hoe worden persoongegevens verwekt en beveiligd
  2c. Met wie worden persoongegevens gedeeld
 3. Doel van de gegevensverwerking
 4. Automatisch verzamelde gegevens
 5. Bewaartermijn
 6. Uw rechten
  6a. Inzagerecht
  6b. Rectificatierecht
  6c. Recht op beperking van de verwerking
  6d. Recht op overdraagbaarheid
  6e. Recht van bezwaar en overige rechten
 7. Cookies en Google Analytics
 8. Klachten
 9. Contactgegevens

1. Over ons privacybeleid

Kippendeur.nl geeft om uw privacy. Kippendeur.nl verwerkt uitsluitend gegevens die zij nodig heeft voor (verbeteren van) haar dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de informatie die Kippendeur.nl over u en uw gebruik van haar diensten hebben verzameld. Kippendeur.nl stelt uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Kippendeur.nl verstrekt uw gegevens alleen aan derden als dit wettelijk voorgeschreven is.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website/webshop https://www.kippendeur.nl/ en de daarop ontsloten dienstverlening van Kippendeur.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20 september 2021.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon. U vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.


2. Over persoonsgegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen welke persoongegevens Kippendeur.nl verzamelt en op welke wijze wij uw gegevens verwerken (laat) opslaan, welke beveiligingstechnieken Kippendeur.nl gebruikt en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

2a. Welke persoongegevens worden verzameld:

• Uw voornaam en achternaam
• Indien van toepassing uw bedrijfsnaam
• Uw adres
• Uw betalingsgegevens
• Uw emailadres
• Uw telefoonnummer

2b. Hoe worden persoongegevens verwerkt en beveiligd

Webwinkelsoftware
Kippendeur.nl is opgemaakt in het content management systeem WordPress. Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Uw bestelling gaat via WooCommerce. Wij zorgen dat voor zowel WordPress als WooCommerce de laatste versies geïnstalleerd zijn en maken gebruik van bepaalde plugins die helpen bij het tegenhouden van spam en hack-pogingen. De webwinkel is voorzien van een SSL-versleuteling. Daarnaast zijn passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

Emailverkeer
Voor ons reguliere zakelijke emailverkeer maakt wij gebruik van Outlook, een contactformulier en door WooCommerce gegenereerde orderbevestigingen.

2c. Met wie worden persoongegevens gedeeld

Kippendeur.nl
Om uw bestelling te kunnen verwerken, ontvangen wij uw persoonsgegevens. Met deze privacygevoelige informatie gaan we zeer voorzichtig mee om. Uw gegevens worden zorgvuldig via een beveiligde verbinding verwerkt en beveiligd opgeslagen.
Ons adres: Kippendeur.nl , Visserweert 54, 6116 AM Roosteren, Nederland.

Webhosting
Voor de webhosting heeft Kippendeur.nl gekozen voor Hostnet, De Ruyterkade 6, 1013 AA Amsterdam. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden indien noodzakelijk met deze partij gedeeld.
Hostnet heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Hostnet is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. ostnet heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Hostnet heeft geen toegang tot onze postvakken en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.
De Privacy- en cookieverklaring van Hostnet is te lezen via onderstaande link:
https://www.hostnet.nl/over-hostnet/privacy-en-cookieverklaring.

Beoordeling via Webwinkelkeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Payment processors
Voor het afhandelen van betalingen via onze webwinkel maakt Kippendeur.nl gebruik van:

Mollie
Mollie, (Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam) verwerkt uw naam, adres, woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
De Privacy- en cookieverklaring van Mollie is te lezen via onderstaande link:
https://www.mollie.com/nl/privacy.

PayPal
PayPal, (PayPal Europe S.à.r.l. et Cie S.C.A.: 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg) verwerkt uw naam, adres, woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Paypal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Paypal’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Paypal bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
De Privacy- en cookieverklaring van Paypal is te lezen via onderstaande link:
https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=nl_NL.

ING
Kippendeur.nl maakt gebruik van de diensten van de ING bank, (Amsterdamse Poort, Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam).
De Privacy- en cookieverklaring van ING is te lezen via onderstaande link:
https://www.ing.nl/de-ing/privacy-statement/index.html.

Verzenden en logistiek
Als u een bestelling bij Kippendeur.nl plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres, woonplaatsgegevens en e-mailadres (nodig voor ontvangst Track&Trace code) met u delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelen, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. De verantwoording hiervoor ligt geheel bij PostNL.

Facturatie en boekhouden
Voor het bijhouden, controleren en afwerken van onze administratie en boekhouding maakt Kippendeur.nl maakt gebruik van de diensten van Bonten Advies, Biest 55a, 6001 AP, Weert. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen en voor onze belastingaangiften. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Bonten Advies bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Kippendeur.nl op grond van wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen.


3. Doel van de gegevensverwerking

Kippendeur.nl gebruikt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van haar dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet vooraf toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, behalve om aan wettelijke praktische, onvermijdelijke, boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen of een eed of wettelijke verplichting.


4. Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website, bijvoorbeeld uw IP-adres, web-browser en besturingssysteem (dit zijn geen persoonsgegevens) worden door Kippendeur.nl verder niet gebruikt.


5. Bewaartermijn

Kippendeur.nl bewaart uw gegevens zolang u cliënt van ons bent en zolang de wet ons hiertoe verplicht. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij bestelgegevens en facturen met uw (persoons)gegevens volgens de wettelijk voorgeschreven termijn te bewaren.


6. Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, kunnen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine-leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

6a. Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende emailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

6b. Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende emailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

6c. Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.
U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende emailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

6d. Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

6e. Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Kippendeur.nl. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.


7. Cookies en Google Analytics

Kippendeur.nl maakt Tijdens een bezoek aan onze webshop Kippendeur.nl ontvangt u cookies, een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek  wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De cookies zijn tijdelijk. Ze zorgen dat de website optimaal werkt en dat u niet bij elk bezoek opnieuw alle gegevens in hoeft te vullen. Cookies worden onder meer gebruikt voor het bijhouden welke producten in de winkelmand zijn toegevoegd.

Analyserende cookies/Google Analytics
Met Google Analytics meten we anoniem hoe bezoekers ons hebben gevonden en hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld welke pagina’s zijn bezocht en hoe lang een bezoek duurde. Omdat de meeting anoniem is mogen deze cookies zonder toestemming geplaatst worden.

Functies gebruikte cookies:
_ga: onderscheid maken tussen verschillende gebruikers
_gac: gebruikersactiviteit en prestaties Google Ads campagne meten.
_gali: informatie verzamelen over hoe bezoekers de site gebruiken.
_gat: aantal verzoeken aan de analytische dienst te beperken
_gid: onderscheid maken tussen verschillende gebruikers

Google deelt geen anonieme data met derden. Zie Privacybeleid van Google 
Bewaartermijn: Deze cookies komen van Google Analytics en worden maximaal 2 jaar, 24 uur en 10 minuten bewaard.

Als u wilt dat er geen cookies op uw computer, tablet of smartphone blijven kunt u ze verwijderen. Informatie hierover vind u op uw browser.


8. Klachten

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u contact met opnemen Kippendeur.nl om uw klacht samen op te lossen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.


9. Contactgegevens

Kippendeur.nl
Visserweert 54
6116 AM Roosteren
Nederland
T 046 4263640
E info@kippendeur.nl
I https://www.kippendeur.nl

Winkelwagen
Scroll naar boven